fbpx

Визначені стратегічні цілі розвитку Закарпатської області на період до 2027 року

Визначені стратегічні цілі розвитку Закарпатської області на період до 2027 року

19 грудня в Ужгороді відбулося друге засідання робочої групи з актуалізації Стратегії регіонального розвитку Закарпатської області на період до 2027 року. В заході взяли участь понад 40 учасників.

НГО «Волинський ресурсний центр» працює над актуалізацією стратегій в шести регіонах в рамках проєкту USAID  «Підтримка актуалізації стратегій розвитку шести регіонів України» («ГОВЕРЛА»).

Засідання робочої групи було присвячене презентації SWOT аналізу розвитку регіону та напрацюванню операційних цілей по кожному зі стратегічних напрямків.

У першій частині засідання консультант зі стратегічного планування Наталія Бойко презентувала актуалізований SWOT аналіз Закарпатської області, напрацьований учасниками робочої групи на попередній зустрічі.

Серед сильних сторін регіону вона відзначила: унікальне геополітичне, прикордонне та логістичне розташування, близькість до європейських ринків, експортоорієнтовану економіку, багаті рекреаційно-оздоровчі та бальнеологічні ресурси, демографічні переваги завдяки залученню ВПО, ефективну регіональну політику енергонезалежності та енергоефективності, посилення регіональної економіки внаслідок релокації бізнесів з інших областей, сформовану регіональну політику з підтримки малого та мікробізнесу, багату культурно-історичну спадщину, та інші.

Слабкі сторони області: просторові обмеження для розвитку, оскільки область є малоземельною, диспропорція у соціально-економічному розвитку низинних та гірських територій, погіршення екології через несанкціоновані вирубки лісу та засмічення територій побутовими відходами, навантаження на інженерну і соціальну інфраструктуру внаслідок зростання кількості ВПО і релокованих бізнесів, застаріла містобудівна документація, брак кваліфікованих кадрів (особливо – робітничих професій) і одночасно високий рівень безробіття, особливо серед жінок, проблеми організованого збору, транспортування та переробки сміття, та інші.

Можливості для регіонального розвитку: вступ України до ЄС, співпраця з міжнародними програмами, залучення додаткових фінансових ресурсів для розвитку області, у тому числі – міжнародної технічної допомоги Україні на регіональному рівні, державне стимулювання інноваційних підприємств, крафтового виробництва, агротуризм та етногастрономічного туризму, цифровізація і впровадження інноваційних технологій.

Серед загроз: ескалація та розширення військових дій, кліматичні зміни, скорочення міжнародної технічної допомоги, втрата ринку транспортно-логістичних послуг через політику сусідніх держав, відтік з України капіталу і інвестицій внаслідок військових дій і загроз, спричинених ними, збільшення кількості аварій на об’єктах інфраструктури, втрата зарубіжних туристів через високу конкуренцію з туристичним сектором сусідніх держав.

Наталія Бойко підкреслила, що можливості підсилюють сильні сторони регіону, а слабкі сторони і загрози потребують особливої уваги з метою пом’якшення їх впливу на регіональний розвиток.

Презентація SWOT аналізу викликала змістовну дискусію, в якій учасники обмінялися думками і висловили свої побажання та доповнення. Зокрема прозвучала думка про те, що іноземні інвестори у переговорах підкреслюють, що готові інвестувати саме у західноукраїнські регіони, як потенційно найбільш безпечні. Що може посилити привабливість цих регіонів і для українського бізнесу та громадян в контексті релокації і успішного працевлаштування.

Олександр Волошинський, керівник Львівського регіонального офісу проекту USAID «ГОВЕРЛА» у своєму виступі наголосив, що при розгляді стратегічних цілей потрібно реалістично оцінювати власні спроможності і наявні ресурси. Він навів декілька прикладів регіональних стратегій, де цілі були заявлені, але надалі отримали незначне фінансування і не були досягнуті. І закликав присутніх зосередитися на кількох найбільш реалістичних напрямках, по яких можна досягнути упевнених результатів.

У другій частині засідання учасники у підгрупах працювали над побудовою дерева цілей по визначених стратегічних напрямках розвитку Закарпаття до 2027 року:

  • Збереження і розвиток людського та соціального капіталу
  • Прискорення досягнення конкурентоспроможності та інноваційності регіональної економіки
  • Забезпечення охорони довкілля, екологічно збалансованого і раціонального природокористування та просторової гармонії
  • Забезпечення сталого розвитку сільських та гірських територій в умовах системних реформ

По завершенню такту підгрупи презентували попередні переліки операційних цілей, які склали для реалізації кожної стратегічної цілі. Робота над операційними цілями продовжиться у робочому форматі, а фінальні переліки будуть презентовані під час наступного засідання у січні 2024 року.

Ця публікація була створена ЗРНГО «Волинський ресурсний центр» в рамках проєкту «Підтримка актуалізації стратегій розвитку шести регіонів України», та стала можливою завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». Зміст цієї публікації не обов’язково відображає погляди USAID та Уряду США».