fbpx

У Чернівцях обговорювали SWOT аналіз Стратегії розвитку Чернівецької області

У Чернівцях обговорювали SWOT аналіз Стратегії розвитку Чернівецької області

23 листопада 2023 року у Чернівецькій ОВА відбулося друге засідання робочої групи з актуалізації Стратегії розвитку Чернівецької області до 2027 року. Робота над актуалізацією Стратегії проводиться завдяки підтримці проекту USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») і реалізується в рамках проекту «Підтримка актуалізації стратегій розвитку шести регіонів України» за сприяння НГО «Волинський ресурсний центр».

Зустріч була присвячена обговоренню актуалізованого SWOT аналізу Стратегії розвитку Чернівецької області.

Директор департаменту регіонального розвитку ОВА Валентин Дунаєвський презентував ключові аспекти соціально-економічного, просторового розвитку та стану навколишнього середовища, які лягли в основу матриці SWOT.

Перший заступник голови Чернівецької ОДА Альона Атаманюк зауважила, що варто удосконалити методи збору статистичної інформації по деяких напрямках у поточній нестабільній ситуації. З огляду на те, що чим точніші дані піддаються аналізу на етапі стратегування, тим ефективнішим буде План реалізації. 

Експерт зі стратегічного планування Юрій Войціцький повідомив присутнім, що обробка вхідних даних для формування SWOT матриці була здійснена за методикою математичного аналізу. Це дозволило отримати максимально точні результати і знизити вплив людського фактору, притаманний іншим методам. Юрій Войціцький зауважив, що висновки з проведеного аналізу дозволяють припустити, що оптимальною для Чернівецької області буде Наступальна стратегія. Така стратегія можлива, якщо домінуючими факторами в SWOT-аналізі громади є сильні сторони та можливості, що сприяє значному розширенню якісних змін.  

Ці тези розвинув експерт зі стратегічного планування Олексій Грушко. Зокрема Олексій зауважив, що сильні сторони регіону: географічне розташування на перехресті магістральних шляхів, висока щільність автомобільних доріг та залізничних шляхів, сприятливі умови для ведення сільського господарства, один з найвищих в Україні темпів розвитку МСП, хороші екологічні умови та інші фактори значно переважають слабкі сторони. А можливості: посилення співпраці з європейськими структурними фондами та іншими міжнародними програмами, включення до глобальних ланцюгів доданої вартості, акумулювання людського потенціалу з інших областей України, зростання транзитного потенціалу регіону, ріст попиту на екологічно чисту агропродукцію нівелюють загрози. Експерт наголосив, що максимально використати сильні сторони і можливості вдасться, якщо зосередитися на ключових сферах і сформувати для цього відповідний пул технічних завдань.

Його підтримала Альона Атаманюк, зауваживши, що при створенні Плану з реалізації Стратегії необхідно реалістично оцінювати доступний громаді ресурс і оптимально його використовувати.

Попереду в робочої групи – доопрацювання ключових сфер, які потребують підтримки і посилення і деталізація кожної з них.

Ця публікація була створена ЗРНГО «Волинський ресурсний центр» в рамках проєкту «Підтримка актуалізації стратегій розвитку шести регіонів України», та стала можливою завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». Зміст цієї публікації не обов’язково відображає погляди USAID та Уряду США».